Hovedpinesagen
repræsenterer foreningerne:

Migræne & Hovedpineforeningen
samt Trigeminus Foreningen
og har et tæt samarbejde med
Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital

Velkommen til Hovedpinesagen

Hovedpinesagen er stiftet i januar 2013 som paraplyorganisation for danske patientforeninger, der repræsenterer patienter med hovedpine og/eller ansigtssmerter.

Hovedpinesagen repræsenterer p.t. foreningerne: Migræne & Hovedpineforeningen og Trigeminus Foreningen, og har et tæt samarbejde med Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital.

Det er Hovedpinesagens mål at udbrede kendskabet til de forskellige hovedpinelidelser, organisere informationskampagner og vejlede de deltagende foreningers medlemmer om deres sygdomme og respektive behandlingsmuligheder.

I samarbejde med den Europæiske Hovedpine Alliance, EHA, deltager Hovedpinesagen i den tværeuropæiske kampagne "Lad Hatten Vandre", med forskellige foredrag og events. Læs mere under "EHA" og "Aktiviteter".

Hovedpinesagens primære formål er, i samarbejde med de enkelte patientorganisationer:

  • at støtte patienter med hovedpine og ansigtssmerter og deres pårørende
  • at fremme samarbejdet mellem patientforeninger for patienter med hovedpine og ansigtssmerter
  • at støtte forskning i årsag, forebyggelse og behandling af hovedpine og ansigtssmerter
  • at forebygge hovedpine og ansigtssmerter gennem oplysning, sundhedspolitiske initiativer og sundhedspædagogik
  • at varetage fælles patientinteresser overfor myndigheder
  • at øge det generelle kendskab til hovedpinesygdomme  og ansigtssmerter
  • at repræsentere Danmark i internationale organisationer med lignende formål