Historie og starten på Hovedpinesagen

Samarbejdet mellem de danske patientforeninger for hovedpine og ansigtssmerter begyndte så småt i efteråret 2001, hvor det nystartede Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital indkaldte patient- foreningerne inden for området til en orientering om centerets aktiviteter og til gensidig orientering foreningerne imellem.

Disse møder er siden fortsat en gang årligt, og programmet er udvidet med, at Dansk Hovedpinecenter har arrangeret årlige temadage, hvor den nyeste udvikling og erfaring er blevet præsenteret.

Disse temadage har bl.a. omfattet aktiviteter, som er foregået inden for Dansk Hovedpinecenters områder, men der har også været inlæg fra Hovedpinecenterets samarbejdspartnere i udlandet.

Hovedpinesagen stiftes


Ovennævnte fællesarrangementer førte i begyndelsen af 2013 til stiftelsen af Hovedpinesagen, som idag repræsenterer det praktiske samarbejde mellem patientforenigner inden for Hovedpine og ansigtssmerter.